ปลูกโกงกาง สร้างกิ่งก้าน กลางชายเลน รุ่น6

กิจกรรม : “ปลูกโกงกาง สร้างกิ่งก้าน กลางชายเลน รุ่น6”
จัดโดย : มนตร์อาสา

จุดประสงค์
เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์หลากหลายชนิด ป้องกันหน้าดินพังทลายบริเวณชายฝั่งทะเล ป้องกันภัยธรรมชาติทั้งกระแสน้ำที่รุนแรงรวมถึงกระแสลม ช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำ ผ่านกิจกรรมการฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม

ช่วงเวลาทำกิจกรรม
วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 20.00 น. (เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ)

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายคนละ 590 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายคนละ 450 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง)
* สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง พบกัน เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ป่าชายเลน สมุทรสงคราม

สิ่งที่รวมอยู่ใน 590 บาท
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – สมุทรสงคราม
2. ประกันการเดินทาง
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม
1. หัวใจที่พร้อมเติมเต็มความสุข 🙂
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ร่างกายที่พร้อมลุยกับงานกิจกรรม แต่หากร่างกายไม่พร้อมเรามีทีมงานและเพื่อนๆจิตอาสาคอยช่วยเหลือ
4. ชุดเสื้อผ้าที่พร้อมลุยเลน และเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนกรณีเลอะ
5. ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกาย อาทิ สบู่ ยาสระผม
6. ยารักษาโรคประจำตัว

กำหนดการกิจกรรม
08:00 – 08:30 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
08.30 – 10.30 เดินทางสู่จังหวัดสมุทรสงคราม
11.00 – 11.30 วิทยากรให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการปลูกป่าชายเลน พร้อมกับให้จิตอาสาลงมือปฎิบัติจริงในการปลูกป่าชายเลน
11.30 – 12.30 พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.30 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ทำความสะอาดร่างกาย
14.30 – 15.30 สรุปกิจกรรม “ปลูกโกงกาง สร้างกิ่งก้าน กลางชายเลน” และแลกเปลี่ยนมุมมองจากจิตอาสา
15.30 – 16.00 เดินทางไปตลาดน้ำอัมพวา
16.00 – 18.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ตลาดน้ำอัมพวา
18.00 – 20.00 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการสมัคร
1. อาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ปลูกโกงกาง สร้างกิ่งก้าน กลางชายเลน รุ่นที่6” สามารถ inbox ข้อความ มายังเพจ “มนตร์อาสา” เพื่อขอรับใบสมัครออนไลน์ หรือ คลิกที่นี่
2. โอนค่าเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อยืนยันสิทธิ์ และแจ้งหลักฐานการโอนเงินผ่าน inbox เพจ มนตร์อาสา คลิกที่นี่
3. ก่อนถึงวันไปกิจกรรมทางมนตร์อาสา จะแจ้งเตือนการร่วมกิจกรรมอีกครั้ง

หมายเหตุ
กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ติดต่อเพิ่มเติม
1. เน 087-677-6733
2. แนน 097-241-1514